Kurzy a semináře KDP

Kurzy KDP v České republice, jejichž účelem je uvést zájemce z řad rodičů a katechetů do koncepce programu a připravit je na samostatnou katechetickou činnost, v současné době realizuje dvojice lektorek Marie Zimmermannová a Marcela Fojtíková Roubalová. Lektorky začaly takto působit od školního roku 2015/2016 na základě zaškolení Dr. Barbarou Surmou, mezinárodně certifikované lektorky KDP, a na základě vlastní praxe. 

Kurzy mohou mít formu seminářů, workshopů, metodických dnů nebo celoživotního vzdělávání. 

Kurzy je možné objednat prostřednictvím spolku Cesty katecheze nebo přímo s některou z lektorek, nejlépe na adrese: katechezedobrehopastyre@gmail.com. Termíny již vypsaných kurzů najdete v Kalendáři akcí.

Stručný profil lektorek:

ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.: odborná asistentka Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, výuka didaktiky katecheze a náboženské výchovy, současně vedoucí projektů pro školy Arcibiskupství pražského (od září 2017, do té doby vedoucí Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého). Katechetická praxe od roku 1992 s různými skupinami účastníků, v posledních letech převážně s dospělými. Na kurzech KDP se věnuje teologickým východiskům a obsahům katechezí. Katechetickou praxi s dětmi ve věku 3-6 let realizuje u kostela sv. Ignáce v Praze.
Odborný profil na KTF UK Praha.

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.: odborná asistentka Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, výuka didaktiky katecheze a náboženské výchovy, katechetická praxe od roku 2000, v programu KDP od roku 2012. Na kurzech KDP se věnuje pedagogickým východiskům podle Marie Montessori, praktickým ukázkám a sdílení zkušeností z vlastní práce s dětmi včetně dětí se zvláštními potřebami.
Odborný profil na CMTF UP Olomouc

 

 
 
 

 

 

Novinky

19.08.2020 17:23
V rubrice Kalendář akcí najdete odkazy na dva nově vypsané víkendové kurzy v Český Budějovicích a v Troubsku (Brněnsko). 
16.03.2020 18:47
Dnes byla dokončena kompletní revize materiálů k tématu Modlitba pro II. stupeň KDP. Nově je na stránkách umístěn i hotový scénář ke katechezi k modlitbě Otče náš, která je zvlášť vhodným tématem pro...
16.03.2020 16:01
Na základě podnětu z průzkumné akce "Obnova databáze uživatelů stránek KDP" byly doplněny do všech tematických rubrik Materiály ke katechezím I. stupeň a II. stupeň diskusní fóra. Slouží k dotazům k...
10.12.2019 11:36
V rubrice Kalendář kurzů najdete informace k nově vypsanému kurzu pro I. stupeň KDP, který se uskuteční v prvním pololetí roku 2020 ve Štítné nad...
28.10.2019 18:20
V souvislosti se zahájením kurzů CŽV v Praze a v Olomouci ve školním roce 2019 - 2020 jsme přistoupili ke kontrole a doplňování materiálů a manuálů pro II. stupeň KDP. Zatím byly zrevidovány složky...
Záznamy: 1 - 5 ze 27
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Cesty katecheze, z. s. cestykatecheze@gmail.com