Kurzy a semináře KDP

Kurzy KDP v České republice, jejichž účelem je uvést zájemce z řad rodičů a katechetů do koncepce programu a připravit je na samostatnou katechetickou činnost, v současné době realizuje dvojice lektorek Marie Zimmermannová a Marcela Fojtíková Roubalová. Lektorky začaly takto působit od školního roku 2015/2016 na základě zaškolení Dr. Barbarou Surmou, mezinárodně certifikované lektorky KDP, a na základě vlastní praxe. 

Kurzy mohou mít formu seminářů, workshopů, metodických dnů nebo celoživotního vzdělávání. 

Kurzy je možné objednat prostřednictvím spolku Cesty katecheze nebo přímo s některou z lektorek, nejlépe na adrese: katechezedobrehopastyre@gmail.com. Termíny již vypsaných kurzů najdete v Kalendáři akcí.

Stručný profil lektorek:

ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.: odborná asistentka Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, výuka didaktiky katecheze a náboženské výchovy, současně vedoucí projektů pro školy Arcibiskupství pražského (od září 2017, do té doby vedoucí Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého). Katechetická praxe od roku 1992 s různými skupinami účastníků, v posledních letech převážně s dospělými. Na kurzech KDP se věnuje teologickým východiskům a obsahům katechezí. Katechetickou praxi s dětmi ve věku 3-6 let realizuje u kostela sv. Ignáce v Praze.
Odborný profil na KTF UK Praha.

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.: odborná asistentka Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, výuka didaktiky katecheze a náboženské výchovy, katechetická praxe od roku 2000, v programu KDP od roku 2012. Na kurzech KDP se věnuje pedagogickým východiskům podle Marie Montessori, praktickým ukázkám a sdílení zkušeností z vlastní práce s dětmi včetně dětí se zvláštními potřebami.
Odborný profil na CMTF UP Olomouc

 

 
 
 

 

 

Novinky

10.12.2019 11:36
V rubrice Kalendář kurzů najdete informace k nově vypsanému kurzu pro I. stupeň KDP, který se uskuteční v prvním pololetí roku 2020 ve Štítné nad...
28.10.2019 18:20
V souvislosti se zahájením kurzů CŽV v Praze a v Olomouci ve školním roce 2019 - 2020 jsme přistoupili ke kontrole a doplňování materiálů a manuálů pro II. stupeň KDP. Zatím byly zrevidovány složky...
31.07.2019 18:11
Na teologických fakultách v Praze a v Olomouci se uskuteční v novém školním roce 2019/2020 kurzy celoživotního vzdělávání pro přípravu na vedení katechezí s dětmi ve věku 6 - 9 let podle programu...
31.07.2019 18:07
Během měsíce července došlo ke změně ceny liturgického nádobí v důsledku změn ve firmě, která nám ho dodávala. Nová cena za sadu činí 1290 Kč a je platná pro objednávky od 31. 7. 2019. Připravujeme...
01.05.2019 23:01
Během posledních několika měsíců jsme upravili, doplnili nebo provedli změny v některých materiálech pro I. i II. stupeň KDP. Zbývá ještě dokončit časovou pásku (Fettucii) tak, aby byla spolehlivě...
Záznamy: 1 - 5 ze 24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Cesty katecheze, z. s. cestykatecheze@gmail.com