Struktura programu KDP

Uspořádání jednotlivých témat v cyklu katechezí se od sebe liší podle věkových období nebo místa realizace KDP. V literatuře ke KDP a na internetových stránkách národních asociací jsme se setkali s dvojím uspořádáním, podle kterých jsou členěny informace k programu na těchto stránkách:
 

Třístupňový program pro děti 3 - 12 let

  • V KDP se začíná pracovat s nejmladšími dětmi od tří (někdy i dvou) let, a to ve skupinách podle věku. KDP je rozdělena do tří stupňů:
    • I. stupeň KDP pro děti ve věku 3 - 6 let; 
    • II. stupeň KDP pro děti ve věku 6 - 9 let (v tomto období zpravidla dochází také k bezprostřední přípravě prvokomunikantů);
    • III. stupeň KDP pro děti ve věku 9 - 12 let. 

Podle příslušného stupně jsou i vybavena atria, která jsou představena např. na DVD vydaném o KDP v USA v roce 2014 k 60. výročí vzniku Katecheze Dobrého pastýře.

Obsah a přístup ke katechezím pro jednotlivé stupně je popsán ve dvou základních dílech autorek programu, a to v knihách Náboženský potenciál dětí od 3 do 6 let a Náboženský potenciál dětí ve věku od 6 do 12 let.  Obě publikace jsou dostupné pouze v italštině a angličtině. Na našich stránkách najdete postupně výpis důležitých myšlenek (připravujeme). 

V českém jazyce je dostupná publikace Já jsem Dobrý pastýř, která je zpracována pro I. stupeň KDP, tj. pro děti 3 - 6 let. Jde o překlad z polštiny doplněný o některé údaje pro české zájemce o program. Příručka obsahuje i několik málo témat pro starší děti. 

Každý stupeň obsahuje tematické celky rozdělené do jednotlivých témat, která jsou zařazována postupně od základních po rozvíjející během tříletého období. Nelze jednoznačně určit soupis všech témat, která mají být zařazena v prvním roce katechezí. Záleží to na stupni vyzrálosti dětí, jejich věku, složení skupiny apod. Tematické celky pro jednotlivé stupně postupně představujeme v rubrice Témata a obsah KDP:

Pětiletý program pro děti 1. stupně ZŠ

Jde o  program, který vytvořily autorky Sofie Cavalletti a Gianna Gobbi pro děti z 1. stupně základních škol. Je popsán v pětidílné publikaci  Cavalletti, Gobbi. Io sono il buon Pastore. Editrice Tau sas, 2006. Pro děti je určen soubor pěti stejnojmenných pracovních knih.

  • Tabulku s přehledem rozvržení témat do jednotlivých let a podrobný rozpis jednotlivých témat najdete na samostatné podstránce Pětiletý program pro ZŠ.  

 

Novinky

19.08.2020 17:23
V rubrice Kalendář akcí najdete odkazy na dva nově vypsané víkendové kurzy v Český Budějovicích a v Troubsku (Brněnsko). 
16.03.2020 18:47
Dnes byla dokončena kompletní revize materiálů k tématu Modlitba pro II. stupeň KDP. Nově je na stránkách umístěn i hotový scénář ke katechezi k modlitbě Otče náš, která je zvlášť vhodným tématem pro...
16.03.2020 16:01
Na základě podnětu z průzkumné akce "Obnova databáze uživatelů stránek KDP" byly doplněny do všech tematických rubrik Materiály ke katechezím I. stupeň a II. stupeň diskusní fóra. Slouží k dotazům k...
10.12.2019 11:36
V rubrice Kalendář kurzů najdete informace k nově vypsanému kurzu pro I. stupeň KDP, který se uskuteční v prvním pololetí roku 2020 ve Štítné nad...
28.10.2019 18:20
V souvislosti se zahájením kurzů CŽV v Praze a v Olomouci ve školním roce 2019 - 2020 jsme přistoupili ke kontrole a doplňování materiálů a manuálů pro II. stupeň KDP. Zatím byly zrevidovány složky...
Záznamy: 1 - 5 ze 27
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Cesty katecheze, z. s. cestykatecheze@gmail.com