Tematické celky a jejich obsah

Ve čtyřech dílčích rubrikách je uveden přehled tematických celků v každém stupni KDP a zvlášť přehled deseti tematických celků použitých v pětiletém programu pro školy. U každého je uvedena stručná charakteristika obsahu podle publikací autorek programu a seznam dílčích témat jednotlivých katechezí.
 
Témata se v katechezích nezařazují v pořadí podle jednotlivých tematických celků, ale z každého se vybírají v jednotlivých letech tříletí určité katecheze. V následujících tabulkách najdete celkový seznam témat pro I. a II. stupeň KDP a jejich rozpis do 1. - 3. roku katechezí. Rozpis je orientační, je nutné ho přizpůsobit konkrétní skupině dětí (záleží na jejich předchozí zkušenosti, vyzrálosti, věkovém složení skupiny apod.).
 
  • Rozpis pro I. stupeň KDP: ke stažení ve formátu .xlsx nebo .pdf - tisk na šířku oboustranně (poslední aktualizace 17. 1. 2019)
  • Rozpis pro II. stupeň KDP: ke stažení ve formátu  .xlsx nebo .pdf - tisk na výšku oboustranně (poslední aktualizace 17. 1. 2019)
 
 
 
 
 
 

 

Novinky

19.08.2020 17:23
V rubrice Kalendář akcí najdete odkazy na dva nově vypsané víkendové kurzy v Český Budějovicích a v Troubsku (Brněnsko). 
16.03.2020 18:47
Dnes byla dokončena kompletní revize materiálů k tématu Modlitba pro II. stupeň KDP. Nově je na stránkách umístěn i hotový scénář ke katechezi k modlitbě Otče náš, která je zvlášť vhodným tématem pro...
16.03.2020 16:01
Na základě podnětu z průzkumné akce "Obnova databáze uživatelů stránek KDP" byly doplněny do všech tematických rubrik Materiály ke katechezím I. stupeň a II. stupeň diskusní fóra. Slouží k dotazům k...
10.12.2019 11:36
V rubrice Kalendář kurzů najdete informace k nově vypsanému kurzu pro I. stupeň KDP, který se uskuteční v prvním pololetí roku 2020 ve Štítné nad...
28.10.2019 18:20
V souvislosti se zahájením kurzů CŽV v Praze a v Olomouci ve školním roce 2019 - 2020 jsme přistoupili ke kontrole a doplňování materiálů a manuálů pro II. stupeň KDP. Zatím byly zrevidovány složky...
Záznamy: 1 - 5 ze 27
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Cesty katecheze, z. s. cestykatecheze@gmail.com